Bijbelstudie voor jongvolwassenen

Waarom is de Bijbel toch voor velen een bron van voortdurende vreugde, een houvast en een levensader?

  • Omdat het fijn is om zo dicht bij God te komen door Zijn Woord te lezen en er dan ook nog met elkaar erover kunnen praten.
  • Wat is de boodschap die ik hieruit kan halen en deze week weer mee kan nemen?

Dat is waarom we met elkaar Bijbelstudie houden.

Eens in de 2 à 3 weken komen we bij iemand thuis bijeen en openen we de Bijbel en lezen er met elkaar uit . We bespreken vragen die bij ons opkomen.

Lijkt je dit wat? Ben jij 25 jaar of ouder, neem contact op en kom eens een avond kijken.

Wij hopen je snel op de Bijbelstudie of in de kerk te ontmoeten.

Géke en Johannes