Gebedskring

Broeders en zusters,

Ook dit seizoen hopen wij als gebedskring weer één keer per maand samen te komen om samen met elkaar te bidden voor het mentoraat en het jeugdwerk in de gemeente. Dat is de reden dat we op maandagavond samen komen, tegelijk met de mentoraatsavonden. We danken en bidden daarnaast voor de gemeente en de wereld, voor vreugdevolle en verdrietige momenten in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen.  U kunt met ons mee bidden of zelf een gebed uitspreken. Tijdens de avond lezen we een stuk uit de bijbel, luisteren we een lied of we lezen een stukje uit een dagboekje. We bespreken als groep de persoonlijke en via de mail aangedragen  gebedspunten. Daarna brengen we onze gebeden en dankzegging voor Gods troon.

Ook in dit jaar willen we graag op dankdag en biddag in de kerk een open gebedskring avond houden, vandaar dat er ook twee woensdagavonden in de kalender opgenomen zijn.

Op 9 september, 7 oktober, 6 november, 18 november, 2 december 2019,  6 januari , 3 februari, 2 maart, 11 maart, 6 april 2020, 11 mei, 8 juni en 6 juli 2020 bent u vanaf 19.00 u. – 19.45 u. van harte welkom aan de Hoflaan 34 te Middelharnis.

In september gaat er weer een nieuwe gebedskring van start. Deze zal dan gehouden worden bij Chris van der Weele of in het kerkgebouw. Hierover volgt later meer duidelijkheid.

Hartelijke groet namens de gebedsgroep,

Gerdien de Vries

Heeft u gebedspunten? U kunt deze doorgeven via: gebedskring@gkvmiddelharnis.nl.